Fadlan geli Emailka aad isku diiwaan gelisay, si KOOD aan kuugu soo dirno,markii aad heshid KOODKA,waxaad sameyn kartaa PASSWORD cusub.